शवदाह गृह हस्तान्तरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै मन्त्री मगर।तस्वीरः श्रीभद्र पौडेल/आदर्श समाज

- अादर्श समाज सम्वाददाता