पोखरा वडा ३३, भरतपोखरीको पुष्पबस्ती नजिक थुपारिएको ग्राभेल ।

- अादर्श समाज सम्वाददाता