थापा मेम्बरस अफ ब्रिटिस एम्पाएरबाट विभूषित

बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयबाट पूर्व ब्रिटिस गोर्खा क्याप्टेन भक्तबहादुर थापालाई ‘मेम्बरस अफ ब्रिटिस एम्पाएर’ पदकबाट विभूषित गरिएको छ।

a]nfotsf /fhs'df/ x]g/L rfN;{ cNj6{ 8]le8 …Xof/LÚ g]kfnsf] kfFrlbg] cf}krfl/s e|d0fsf] qmddf kf]v/fsf] lj|l6; SofDkdf /x]sf] ;lxb :df/sdf >4fGhnL ck{0f ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

a]nfotsf /fhs’df/ x]g/L rfN;{ cNj6{ 8]le8 …Xof/LÚ g]kfnsf] kfFrlbg] cf}krfl/s e|d0fsf] qmddf kf]v/fsf] lj|l6; SofDkdf /x]sf] ;lxb :df/sdf >4fGhnL ck{0f ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

समाजसेवा र सहासी एवम् बहादुरी कार्यमा अतुलनीय योगदान गर्ने ब्रिटिस गोर्खा सेनालाई प्रदान गरिने सो उच्च पदक क्या थापाले समाजसेवाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेका हुन्। नेपालको पाँचदिने भ्रमणमा रहेका बेलायती राजकुमार हेनरी चार्ल्स अर्ल्बर्ट डेभिड ह्यारीले महारानीका बक्स भएको सो पदक क्या थापालाई मङ्गलबार पोखरामा रहेको ब्रिटिस गोर्खा नेपालको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रदान गरे।

गोर्खा वेलफेयर स्कीम कार्यक्रमअन्तर्गत थापाले प्राविधिज्ञ भई करिब १९ वर्ष समाजसेवा गरेका थिए। यस क्रममा उनले सो स्कीमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा ७४ विद्यालय र ४५ हजार घरधुरीका करिब दुर्इ लाख ७५ हजार जनतालाई नौ सय योजनामार्फत पिउनेपानीको उपलब्धता पुर्‍याएका थिए।

राजकुमार हृयारीबाट पदक ग्रहणपश्चात् क्या थापाले आफूले गरेका समाजसेवालाई बेलायती महारानीबाट कदर भएकामा खुसी व्यक्त गरे।

राजकुमार हृयारीले मङ्गलबार नै अफगानिस्तानमा वीरगति प्राप्त गरेका ब्रिटिस गोर्खाको सम्झनामा कार्यालमा राखिएको स्मारकमा श्रद्धासुमन अर्पण तथा परिवारका आफन्तजनसित भलाकुसारी गरेका थिए।

- अादर्श समाज सम्वाददाता